Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Rodzice

 Rok szkolny 2019/2020

Procedura i dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu szkody z ubezpieczenia szkolnego w InterRisk.


NUMER KONTA RADY RODZICÓW 

PKO BP SA 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684


TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

KLASY I – III o godz. 17.00,     KLASY IV – VIII o godz. 18.00

10.09.2019 r.     17.12.2019 r.     10.03.2020 r.    12.05.2020 r.    

TERMINY KONSULTACJI

KLASY I -VIII  godz.. 17.00- 18.30

5.11.2019 r.     4.02.2020 r.    7.04.2020 r.     


Dla rodziców ósmoklasistów