Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Rodzice

 Rok szkolny 2020/2021

ZEBRANIA Z RODZICAMI

8 września 2020 r. ( wtorek) dla klas I a, I b, IV a, IV b - godziny ustalone indywidualnie z wychowawcą danej klasy.

KONSULTACJE Z RODZICAMI

10 listopada 2020 r. , 9 marca 2021 r.- po uprzednim umówieniu się i potwierdzeniu przyjścia.

 


Procedura i dokumenty potrzebne przy zgłaszaniu szkody z ubezpieczenia szkolnego w InterRisk.


NUMER KONTA RADY RODZICÓW 

PKO BP SA 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684


Dla rodziców ósmoklasistów