Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Znam swoje prawa

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF w roku szkolnym 2021/2022

W ramach projektu związanego z coroczną akcją edukacyjną Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjno- plastyczne w klasach III a, III b, 0, V a i V b. Wykonano gazetkę na tablicy przy gabinecie pedagoga o Konwencji Praw Dziecka oraz przeprowadzono w klasach VII i VIII zajęcia o tolerancji na godzinie wychowawczej. W klasach IV a i Va na lekcjach etyki odbyły się zajęcia o prawach dziecka.

W świetlicy odbyły się zajęcia edukacyjno- plastyczne oraz quiz o Prawach Dziecka w aplikacji Kahoot.