Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Rada Rodziców

Roku szkolnym 2020/2021

  • Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 50,00 zł od rodziny. Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 78 (w tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza) lub do skarbnika.

 

           Nr konta: PKO BP SA 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684