Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Wydarzenia 2020/2021

15 października - Światowy Dzień Mycia Rąk


Eko - zwierzątka z rolek 


Dzień Edukacji Narodowej 

14 października 2020 r


Spotkanie ze Strażą Miejską

Poznajemy zasady ruchu drogowego


Organizacja pracy świetlicy w dniu 14 października 

14 października 2020 r. (środa) świetlica szkolna pełni dyżur, dla uczniów którzy nie maja zapewnionej opieki w godzinach od 8.00 do 15.00. Przypominamy, że w tych dniach obiad nie będzie gotowany.

 


 10 X - Dzień Drzewa


 2 X - Światowy Dzień Tabliczki mnożenia


Europejskie Dni Ptaków


Dzień Głośnego Czytania w Świetlicy


Budujemy domki z kart


Nasze budowle z klocków

 


Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021

 

W związku z wymogami bezpieczeństwa w tym roku szkolnym, aby zapisać dziecko do świetlicy, należy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej szkoły. Wypełnioną i podpisaną kartę prosimy pozostawić na portierni szkoły. Formularz czystej karty będzie również dostępny na portierni.

Świetlica zapewnia opiekę uczniom od 2 września (środa) w godzinach 6.30-17.00.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych w świetlicy jest dostarczenie do szkoły prawidłowo wypełnionej karty zapisu.

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021


Informacje dla rodziców rok szkolny 2020/2021

1. Zapisy do świetlicy odbywają się każdego roku na nowo. W związku z wymogami bezpieczeństwa w tym roku szkolnym, aby zapisać dziecko do świetlicy, należy pobrać kartę zapisu ze strony internetowej szkoły. Wypełnioną i podpisaną kartę prosimy pozostawić na portierni szkoły. Formularz czystej karty będzie również dostępny na portierni.

2. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo prosimy, aby dzieci przebywały w świetlicy nie dłużej niż jest to naprawdę konieczne.

3. Nigdy nie wypuszczamy dzieci „na telefon”! Dzieci, które same wracają do domu o określonych godzinach muszą mieć taką informację wpisaną do karty zapisu do świetlicy lub posiadać zgodę na samodzielny powrót zgodną ze wzorem ze strony internetowej szkoły.

4. Do kontaktu z wychowawcami świetlicy służy Dziennik Elektroniczny. W wyjątkowych sytuacjach poprzez dziennik rodzic może poinformować wychowawców o samodzielnym powrocie dziecka, podając datę i godzinę wyjścia ze świetlicy.

5. Świetlica zapewnia płyn do dezynfekcji rąk. Dodatkowo zalecamy, aby każde dziecko posiadało swój własny środek do dezynfekcji.

6. Każde dziecko musi posiadać własne przybory szkolne (kredki, flamastry, gumkę, temperówkę i ołówek). Do świetlicy nie przynosimy zbędnych rzeczy i przedmiotów.

7. W świetlicy obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, za wyjątkiem sytuacji, w których rozmowa z rodzicem jest uzasadniona i zgłoszona wychowawcy.

8. W przypadku zmiany danych prosimy na bieżąco o ich uzupełnianie w kartach zapisu do świetlicy (zwłaszcza zmiana numeru telefonu!) Bardzo ważne, aby wpisać osoby, które będą odbierać dziecko. Jeśli dziecko będzie odbierane przez osobę niewpisaną do karty, osoba ta powinna mieć pisemne upoważnienie zgodne ze wzorem ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica.

9. Przypominamy o przynoszeniu przez dzieci odpowiedniej ilości jedzenia i picia w zależności od czasu przebywania w świetlicy. Zwłaszcza w czasie upałów proszę zaopatrywać dzieci w większą ilość picia oraz nakrycia głowy.


Bezpieczny powrót do szkół