Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Projekty i programy realizowane w szkole

Projekty i programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 78 w roku szkolnym 2017/2018

 • Program "Szkoła Promująca Zdrowie"
 • Kampania "Trzymaj się prosto"
 • Projekt "Destination Imagination"
 • Projekt "Młodzi listy piszą"
 • Projekt ekologiczny "Gdy odpady segregujesz czyste powietrze i zdrowie zyskujesz"
 • Projekt edukacyjny "Edukacja filmowa w ramach Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej"
 • Rządowy Program na rzecz społeczności romskiej
 • Projekt "BohaterON- Włącz historię"
 • Program pracy z dziećmi o specyficznych trudnościach wychowawczych
 • Program Poprawy Bezpieczeństwa w SP 78 we Wrocławiu
 • Program Profilaktyczny w SP 78
 • Projekt "Dobrze jemy ze szkołą na widelcu"
 • Rowerowa Szkoła
 • Akcja "Cały Wrocław czyta"
 • Akcja "Mleko w szkole"
 • Program "Owoce i soki w szkole"
 • Akcja "Pomagamy zwierzętom"
 • Program pracy z dzieckiem dyslektycznym, z ADHD, ADD
 • Projekt edukacyjny "Lepsza Szkoła"