Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2017/2018

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/2018  reprezentują:

Przewodnicząca: Maja Śmiech

Zastępca: Maja czerwonko

Skarbnik: Nocole Hejtota

Skarbnik: Nocole Hejtota

Sekretarz: Natalia Raputa

Opiekunem Samorządu szkolnego jest Pani Karolina Dutkowiak-Świerad.


Regulamin i zadania konkursu "Liga klas"