Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Władze szkoły i nauczyciele

Dyrektor: Ewa Młodożeniak                               Wicedyrektor: Miłosz Grabowski

 

Lp. Nazwisko i Imię Przedmiot
1. Antosz Ewa Edukacja wczesnoszkolna
2. Baranowska Magdalena Religia
3. Bednarczyk Małgorzata Język polski
4. Burek Malwina Język polski
5. Burnat Anna Nauczanie indywidualne
6. Czuba Ewelina Nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
7. Dutkowiak-Świerad Karolina Język angielski
8. Fabczyńska Magdalena Język polski, Historia, doradztwo zawodowe
9. Fijałkowska Dorota Matematyka
10. Garbala Dorota Matematyka, Informatyka
11. Golański Maciej Wychowanie fizyczne
12. Golik Agnieszka Język polski, Świetlica
13. ks. Jerzy Gonta Religia
14. Grabowska Agnieszka Wychowanie fizyczne
15. Grabowski Miłosz Wychowanie fizyczne
16. Jankowska Agnieszka Język niemiecki
17. Jurasz Joanna Bibliotekarka
18. Kęsicka Joanna Logopeda
19. Kliś Aleksandra Język angielski
20. Kotwicka Joanna Edukacja wczesnoszkolna, Etyka
21. Kucharska Danuta Przyroda, Geografia
22. Mejer Marta Świetlica
23. Michno Elżbieta Przyroda, Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie
24. Młodożeniak Ewa Biofeedback
25. Ożga Natalia Pedagog
26. Prałat Arkadiusz Wychowanie fizyczne
27. Przyłucka Joanna Świetlica, Etyka
28. Ptak Roman Matematyka, Informatyka
29. Ptaszyńska Agnieszka Edukacja dla bezpieczeństwa
30. Regner Wojciech Historia, Technika
31. Sroka Adrianna Język angielski
32. Skoczek–Oleszkiewicz Małgorzata Plastyka, Muzyka, Technika
33. Styk Aneta Wychowanie przedszkolne
34. Suchecka Grażyna Świetlica
35. Szymaszek Anna Edukacja wczesnoszkolna
36. Tokarczyk Alicja Edukacja wczesnoszkolna
37. Wolski Przemysław Świetlica
38. Wawrzkiewicz-Trzcińska Wychowanie przedszkolne
39. Wyrwińska-Kdunz Ariana Fizyka, Chemia 
40. Winowska Anna Psycholog
41. Zaława-Buczyńska Beata Logopeda
42. Zimna Anna Edukacja wczesnoszkolna