Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Władze szkoły i nauczyciele

Dyrektor: Ewa Młodożeniak

 

Lp. Nazwisko i Imię Przedmiot
1. Antosz Ewa Edukacja wczesnoszkolna
2. Baranowska Magdalena Religia
3. Bednarczyk Małgorzata Język polski
5. Burek Malwina Język polski
6. Burnat Anna Nauczanie indywidualne
7. Czuba Ewelina Nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
8. Dutkowiak-Świerad Karolina Język angielski
9. Fabczyńska Magdalena Język polski
10. Fijałkowska Dorota Matematyka
11. Garbala Dorota Matematyka, Informatyka
12. Golański Maciej Wychowanie fizyczne
13. Golik Agnieszka Język polski, Świetlica
14. ks. Jerzy Gonta Religia
15. Grabowska Agnieszka Wychowanie fizyczne
16. Grabowski Miłosz Wychowanie fizyczne
17. Jankowska Agnieszka Język niemiecki
18. Jurasz Joanna Bibliotekarka
19. Kęsicka Joanna Logopeda
20. Kliś Aleksandra Język angielski
21. Kotwicka Joanna Edukacja wczesnoszkolna, Etyka
22. Kucharska Danuta Przyroda, Geografia
23. Lachowska Marlena Technika
24. Mejer Marta Świetlica
25. Michno Elżbieta Przyroda, Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie
26. Młodożeniak Ewa Biofeedback
27. Ożga Natalia Pedagog
28. Prałat Arkadiusz Wychowanie fizyczne
29. Przyłucka Joanna Świetlica, Etyka
30. Ptak Roman Matematyka, Informatyka
31. Ptaszyńska Agnieszka Edukacja dla bezpieczeństwa
32. Regner Wojciech Historia
33. Sroka Adrianna Język angielski
34. Skoczek–Oleszkiewicz Małgorzata Plastyka, Muzyka
35. Styk Aneta Wychowanie przedszkolne
36. Suchecka Grażyna Świetlica
37. Szymaszek Anna Edukacja wczesnoszkolna
38. Tokarczyk Alicja Edukacja wczesnoszkolna
39. Wolski Przemysław Świetlica
40. Wyrwińska-Kunz Adriana Fizyka, Chemia
41. Winowska Anna Psycholog
42. Zimna Anna Wychowanie przedszkolne