Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Władze szkoły i nauczyciele

Dyrektor: Ewa Młodożeniak                               Wicedyrektor: Miłosz Grabowski

 

Lp. Nazwisko i Imię Przedmiot
1. Antosz Ewa Edukacja wczesnoszkolna
2. Baranowska Magdalena Religia
3. Bednarczyk Małgorzata Język polski
4. Białas Jarosław Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
4. Burek Malwina Język polski
5. Burnat Anna Nauczanie indywidualne
6. Czuba Ewelina Nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
7. Dutkowiak-Świerad Karolina Język angielski
8. Fabczyńska Magdalena Język polski, Historia, doradztwo zawodowe
9. Fijałkowska Dorota Matematyka
10. Garbala Dorota Matematyka, Informatyka
11. Golański Maciej Wychowanie fizyczne
12. Golik Agnieszka Język polski, Świetlica
13. ks. Majchrzak Bartosz Religia
14. Grabowska Agnieszka Wychowanie fizyczne
15. Grabowski Miłosz Wychowanie fizyczne
16. Jankowska Agnieszka Język niemiecki
17. Jurasz Joanna Bibliotekarka
18. Kęsicka Joanna Logopeda
19. Kliś Aleksandra Język angielski
20. Kotwicka Joanna Edukacja wczesnoszkolna, Etyka
21. Kucharska Danuta Przyroda, Geografia
22. Mejer Marta Świetlica
23. Michno Elżbieta Przyroda, Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie
24. Młodożeniak Ewa Biofeedback
25. Ożga Natalia Pedagog
26. Przyłucka Joanna Świetlica, Etyka
27. Ptak Roman Matematyka, Informatyka
28. Ptaszyńska Agnieszka Edukacja dla bezpieczeństwa
29. Regner Wojciech Historia, Technika
30. Sroka Adrianna Język angielski
31. Skoczek–Oleszkiewicz Małgorzata Plastyka, Muzyka, Technika
32. Styk Aneta Wychowanie przedszkolne
33. Suchecka Grażyna Świetlica
34. Szymaszek Anna Edukacja wczesnoszkolna
35. Tokarczyk Alicja Edukacja wczesnoszkolna
36. Wolski Przemysław Świetlica
37. Wawrzkiewicz-Trzcińska Wychowanie przedszkolne
38.   Fizyka, Chemia 
39. Winowska Anna Psycholog
40. Zaława-Buczyńska Beata Logopeda
41. Zimna Anna Edukacja wczesnoszkolna