Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Władze szkoły i nauczyciele

Dyrektor: Ewa Młodożeniak                               Wicedyrektor: Miłosz Grabowski

 

Lp. Nazwisko i Imię Przedmiot
1. Antosz Ewa Edukacja wczesnoszkolna
2. Baranowska Magdalena Religia
3. Bednarczyk Małgorzata Język polski
4. Białas Jarosław Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
5. Burek Malwina Język polski
6. Czuba Ewelina Nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
7. Dutkowiak-Świerad Karolina Język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa 
8. Fabczyńska Magdalena Język polski, Historia, doradztwo zawodowe
9. Fijałkowska Dorota Matematyka, Fizyka
10. Garbala Dorota Matematyka, Informatyka, Fizyka 
11. Golański Maciej Wychowanie fizyczne
12. Golik Agnieszka Świetlica
13. Grabowska Agnieszka Wychowanie fizyczne
14. Grabowski Miłosz Wychowanie fizyczne
15. Jankowska Agnieszka Język niemiecki
16. Jurasz Joanna Bibliotekarka
17. Kęsicka Joanna Logopeda
18. Kliś Aleksandra Język angielski
19. Kotwicka Joanna Edukacja wczesnoszkolna, Etyka
20. Kucharska Danuta Przyroda, Geografia
21. ks. Majchrzak Bartosz  Religia 
22. Mejer Marta Świetlica
23. Michno Elżbieta Przyroda, Biologia, Wychowanie do życia w rodzinie
24. Młodożeniak Ewa Biofeedback
25. Ożga Natalia Pedagog
26. Przyłucka Joanna Świetlica, Etyka
27. Ptak Roman Matematyka, Informatyka, Fizyka
28. Regner Wojciech Historia, WOS, Technika
29. Sroka Adrianna Język angielski
30. Skoczek–Oleszkiewicz Małgorzata Plastyka, Muzyka, Technika
31. Styk Aneta Wychowanie przedszkolne
32. Szymaszek Anna Edukacja wczesnoszkolna
33. Tokarczyk Alicja Edukacja wczesnoszkolna
34. Wolski Przemysław Świetlica
35. Wojtanowska Patrycja  Nauczyciel wspomagający
36. Winowska Anna Psycholog
37. Wrońska Karolina  Chemia 
38. Zaława-Buczyńska Beata Logopeda
39. Zimna Anna Edukacja wczesnoszkolna
40. Żurko-Bruśnicka Patrycja Edukacja przedszkolna
41.  Wdowiak Marcin  Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna