Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław


Skład zespołu

Skład zespołu AGA TEAM w roku szkolnym 2016/ 2017

Lp. Nazwisko i Imię Klasa
 1    
 2    
 3    
 4    
 5    
 6    
 7    
 8    
 9    
 10    
 11    
 12    
 13    
 14    
 15