Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Projekty i programy realizowane w szkole

Projekty i programy realizowane w Szkole Podstawowej nr 78 w roku szkolnym 2017/2018

 1. Program Szkolnej Grupy Prewencyjnego Wsparcia.
 2. Program "Szkoła Promująca Zdrowie":
  • Kampania "Trzymaj się prosto".
  • Szkolny projekt"Wyprawa po zdrowie".
  • Rządowy Program na rzecz społeczności romskiej.
  • Program pracy z dziećmi o specyficznych trudnościach wychowawczych.
  • Program Poprawy Bezpieczeństwa w SP 78 we Wrocławiu.
  • Program Profilaktyczny w SP 78.
  • Akcja "Cały Wrocław czyta".
  • Akcja "Mleko w szkole".
  • Program "Owoce i soki w szkole".
  • Akcja "Pomagamy zwierzętom".
  • Program pracy z dzieckiem dyslektycznym, z ADHD, ADD.
  • Polsko- Szwajcarski Projekt KIK/34 pt."Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej"
  • Projekt ekologiczny – "Wrocławskie dzieci Uczą Segregować Śmieci".
  • Projekt edukacyjny "Lepsza Szkoła".