Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Rada Rodziców

Roku szkolny 2017/2018

  • Składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 50,00 zł od rodziny. Wpłat można dokonywać na konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 78 (w tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza) lub do skarbnika.
  • Informujemy, że abonament za użytkowanie szafki należy wpłacać na konto Rady Rodziców, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko dziecka oraz numer szafki.

 

           Nr konta: PKO BP SA 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684