Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Rada Rodziców

Roku szkolny 2016/2017


Przewodnicząca: Małgorzata Hałka

Zastępca: Tomasz Płóciennik

Nr konta:  PKO BP SA 13 1440 1387 0000 0000 1170 8684