Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Władze szkoły i nauczyciele

Dyrektor: Ewa Młodożeniak

Wicedyrektor: Kamilla Wojniak

Lp. Nazwisko i Imię Przedmiot
1. Antosz Ewa Edukacja wczesnoszkolna
2. Baranowska Magdalena Religia
3. Bednarczyk Małgorzata Język polski, etyka
4. Białas Jarosław Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
5. Burek Malwina Język polski
6. Cierpiał Magdalena Wychowanie fizyczne
7. Dutkowiak-Świerad Karolina Język angielski
8. Fabczyńska Magdalena Język polski
9. Fijałkowska Dorota Matematyka
10. Garbala Dorota Matematyka, Informatyka
11. ks. Jerzy Gonta Religia
12. Grabowska Agnieszka Wychowanie fizyczne
13. Grabowski Miłosz Wychowanie fizyczne
14. Jankowska Agnieszka Język niemiecki
15. Jurasz Joanna Bibliotekarka
16. Kliś Aleksandra Język angielski, Świetlica
17. Kotwicka Joanna Edukacja wczesnoszkolna, etyka
18. Golik Agnieszka Nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
19. Kucharska Danuta Przyroda, Pedagog
20. Kuczyńska Martyna Wychowanie przedszkolne
21. Kuchno Urszula Edukacja wczesnoszkolna
22. Marek Filip Chemia
23. Mejer Marta Świetlica
24. Michno Elżbieta Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja ekologiczna, Świetlica
25. Młodożeniak Ewa Dyrektor
26. Okoń Urszula Fizyka
27. Ożga Natalia Pedagog
28. Pleśniak Anna Psycholog
29. Ptak Roman Informatyka, Matematyka
30. Przyłucka Joanna Świetlica, etyka
30. Regner Wojciech Historia, Technika
31. Rusiniak Katarzyna Język angielski
32. Skoczek–Oleszkiewicz Małgorzata Plastyka, Muzyka
33. Szymaszek Anna Edukacja wczesnoszkolna
34. Suchecka Grażyna Świetlica
35. Styk Aneta Wychowanie przedszkolne
36. Tokarczyk Alicja Edukacja wczesnoszkolna
37. Ewa Wawrzkiewicz-Trzcińska Asystent nauczyciela
38. Zimna Anna Edukacja wczesnoszkolna
39. Wojniak Kamilla Wicedyrektor, Przyroda
40. Wolski Przemysław Świetlica
40. Matysek Patrycja Pomoc nauczyciela