Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Władze szkoły i nauczyciele

Dyrektor: Ewa Młodożeniak

Wicedyrektor: Kamilla Wojniak


Lp. Nazwisko i Imię Przedmiot
1. Antosz Ewa Edukacja wczesnoszkolna
2. Baranowska Magdalena Religia
3. Bednarczyk Małgorzata Język polski, etyka
4. Białas Jarosław Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
5. Bieleń – Cieśla Grażyna Edukacja wczesnoszkolna
6. Dutkowiak-Świerad Karolina Język angielski
7. Fabczyńska Magdalena Język polski
8. Fijałkowska Dorota Matematyka
9. Garbala Dorota Matematyka, Informatyka
10. ks. Jerzy Gonta Religia
11. Grabowska Agnieszka Wychowanie fizyczne
12. Grabowski Miłosz Wychowanie fizyczne
13. Jurasz Joanna Bibliotekarka
14. Kliś Aleksandra Język angielski, Świetlica
15. Kotwicka Joanna Edukacja wczesnoszkolna, etyka
16. Krupiarz Agnieszka Nauczyciel wspomagający edukację dzieci romskich
17. Kucharska Danuta Przyroda, Pedagog
18. Kuchno Urszula Edukacja wczesnoszkolna
19. Mejer Marta Świetlica
20. Michno Elżbieta Przyroda, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja ekologiczna, Świetlica
21. Młodożeniak Ewa Dyrektor
22. Ożga Natalia Pedagog
23. Ptak Roman Informatyka, Matematyka
24. Przyłucka Joanna Świetlica
25. Regner Wojciech Historia, Technika
26. Rusiniak Katarzyna Język angielski
27. Skoczek–Oleszkiewicz Małgorzata Plastyka, Muzyka
28. Szymaszek Anna Edukacja wczesnoszkolna
29. Suchecka Grażyna Świetlica
30. Tokarczyk Alicja Edukacja wczesnoszkolna
31. Ulanowska Magdalena Wychowanie przedszkolne
32. Wawrzkiewicz – Trzcińska Ewa Wychowanie przedszkolne
33. Wojniak Kamilla Wicedyrektor, Przyroda
34. Wolski Przemysław Świetlica