Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


ICIM

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

10 stycznia 2008 roku nasza szkoła wzbogaciła się o Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, które otrzymała w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Centrum zainstalowane zostało w bibliotece szkolnej. Jest ono wyposażone w cztery komputery z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, kserokopiarka, drukarka).Dzięki niemu nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z zasobów Internetu, wyszukiwać informacje na określony temat, a także korzystać z edukacyjnych programów multimedialnych, znajdujących się w naszej bibliotece.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej stwarza wiele możliwości poznawczych. Pamiętać jednak należy, że aby służył wszystkim użytkownikom jak najdłużej, należy zachować wszelkie zasady zachowania i użytkowania, które nie uszkodzą sprzętu. Uczniowie powinni też pamiętać, iż Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy celom edukacyjnym, czyli poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy. Oznacza to, iż sprzęt komputerowy nie jest przeznaczony do gier komputerowych, chatów, wysyłania sms-ów, czy prywatnych wiadomości e-mailowych. Dokładne informacje dotyczące zasad korzystania ze sprzętu Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej znajdują się w regulaminie, z którym każdy użytkownik powinien się zapoznać i którego bezwzględnie należy przestrzegać.