Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Kalendarz roku szkolnego

 

• Rok szkolny 2016/2017 trwa od 1 IX 2016 r. do 23 VI 2017 r.

• II semestr nauki trwa od 1 II 2017 r. do 23 VI 2017 r.

 

• ZEBRANIA Z RODZICAMI

KLASY I – III o godz. 17.00 we wtorek 6 VI (klasa III a godz. 18.00)

KLASY IV – VI o godz. 18.00 we wtorek 6 VI

 

• KONSULTACJE Z RODZICAMI

Klasy I-VI w godz. 17.00-18.30: 16 V

 

• Przerwa Wielkanocna: 13 IV – 18 IV 2017 r.

 

• Dni do odpracowania:

Wtorek 2 V 2017 r. odpracowujemy w sobotę 6 V 2017 r.

 

• Dni zajęć opiekuńczo-wychowawczych

1 VI 2017 r. – Dzień Dziecka i Sportu

16 VI 2017 r. – Dzień z wychowawcą