Szkoła Podstawowa nr 78 im. Mikołaja Kopernika

ul. Jedności Narodowej 195 , 50-303 Wrocław


Kalendarz roku szkolnego

 

• Rok szkolny 2017/2018 trwa od 4 IX 2017r. do 22 VI 2018 r.

 

• I semestr nauki trwa od 4 IX 2017 r. do 12 I 2018 r.

 

• II semestr nauki trwa od 29 II 2018 r. do 22 VI 2018 r.

 

Przerwa bożonarodzeniowa: 23 XII 2017r. – 1 I 2018 r.

 

Ferie zimowe: 15 - 28 I 2018 r.

 

Przerwa wielkanocna: 29 III – 3 IV 2018 r.

 

Boże Ciało: 31.052018 r..

 

Zakończenie roku szkolnego: 22 VI 2018 r..