Rekrutacja uczniów do szkoły podstawowej

http://sp78.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/ARAW-biuletyn-wroclaw_pl-Nr5-166-2024.pdf
http://sp78.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/ARAW-biuletyn-wroclaw_pl-Nr5-166-2024-2.pdf
http://sp78.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2024/02/ARAW-biuletyn-wroclaw_pl-Nr5-166-2024-3.pdf