Regulamin biblioteki

  • Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uprawnieni czytelnicy spoza placówki.
  • Czytelnik ma prawo do fachowej informacji na temat zbiorów bibliotecznych.
  • Czytelnicy zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
  • Czytelnik odpowiada za wypożyczone prze siebie zbiory. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece taki sam dokument/dokumenty lub inne wskazane przez nauczyciela bibliotekarza.
  • W przypadku nieoddania wypożyczonych zbiorów w określonym terminie system blokuje konto czytelnika. Dotyczy to również innych bibliotek szkolnych oraz bibliotek publicznych w ramach Wrocławskiego Systemu Bibliotecznego, z których korzysta czytelnik.
  • Pracownicy szkoły w przypadku zmiany pracy są zobowiązani zwrócić do biblioteki wypożyczone materiały.
  • Każdy użytkownik biblioteki ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biblioteki    przestrzegania zapisów w nim zawartych.