Dokumenty szkolne

1. Statut Szkoły Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

2. Przedmiotowe Zasady Oceniania

3. Program profilaktyczno-wychowawczy Szkoły

4. Regulamin Wycieczek Szkoły Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

5. Zasady obowiązujące w kontaktach z rodzicami

6. Procedury organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Wniosek do dyrektora szkoły o objecie pomocą psychologiczno-pedagogicznąZgoda na przeprowadzenie badań diagnostycznych

7. Regulamin przyznawania statuetek Kopernikusa klas 3

8. Regulamin przyznawania statuetek Kopernikusa klas 8

9. Zasady wydawania duplikatów LEGITYMACJI SZKOLNEJ

10. Procedury korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

11. Regulamin użytkowania szkolnych szafek ubraniowych

12. Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

13. Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

14. Karta zapisu dziecka do szkoły

15. Karta zapisu dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2023/2024

16. Regulamin pracy zdalnej w Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

17.Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego