O szkole

Celem naszej szkoły jest wspieranie młodych uczniów w drodze kształcenia, umożliwienie im
rozwoju osobistego, wzmacnianie zdolności oraz przygotowanie do życia we współczesnym,
dynamicznym świecie. Nasza placówka stawia na współpracę z uczniami oraz rodzicami. Jesteśmy małą
szkołą, dzięki temu nieodłącznym elementem pracy każdego pedagoga jest indywidualizacja nauczania.
Zależy nam na tym, aby uczniowie czuli się bezpieczni i zmotywowani do nauki, rodzice darzyli nas
zaufaniem, pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy, zaś placówka cieszyła się
uznaniem w środowisku lokalnym. Panuje u nas ciepła, rodzinna atmosfera.
Naszym atutem jest kadra, która wyróżnia się zaangażowaniem, stawia na ciągły rozwój, a każda
kolejna forma doskonalenia zawodowego przyczynia się do poprawienia jakości lekcji oraz rozwoju
uczniów. Pracownicy starają się odkrywać mocne strony i talenty podopiecznych, zachęcają do udziału w
zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. Organizują różne przedsięwzięcia, dzięki którym
nauka staje się jeszcze przyjemniejsza, np. nocowanie w szkole, asamble ósmoklasistów, przyjęcia i
zabawy klasowe, wspólne przygotowywanie posiłków. Nasze motto brzmi: kreatywny nauczyciel to
kreatywni uczniowie.
W szkole organizowane są różnorodne zajęcia pozalekcyjne, zarówno takie, które wyrównują
szanse edukacyjne i gruntują zdobytą na lekcjach wiedzę, a także te, które skupiają się na rozwoju
talentów, wzmacnianiu poczucia własnej wartości oraz uczą pracy w grupie. Uczeń dzięki takim formom
może uczyć się tworzyć, poszukiwać, radzić z problemami i przygotować się na wyzwania
współczesnego świata. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizujemy dla uczniów
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze oraz terapeutyczne. Szczególny
nacisk kładziemy na działania proekologiczne oraz prozdrowotne. Współpracujemy z wieloma
organizacjami i stowarzyszeniami promującymi ekologię, zdrowie i bezpieczeństwo. Dzieci objęte są
opieką psychologa, logopedów i pedagogów szkolnych.

Sport. To słowo, które świetnie oddaje charakter naszej szkoły. Zachęcamy uczniów do
aktywności fizycznej, osiągamy znaczące sukcesy sportowe i pozytywnie zarażamy „miłością do ruchu”.
Posiadamy oddział klasy sportowej o profilu koszykówka. Dzięki współpracy z klubami i
stowarzyszeniami sportowymi uczestniczymy w projektach Volleymanii i Basketmanii. Nasi uczniowie
już od klasy pierwszej mogą brać udział w dodatkowych, darmowych zajęciach sportowych i
rywalizować w ramach rozgrywek ligowych.
Posiadamy bardzo dobrze zorganizowany system opieki świetlicowej. Pracownicy świetlicy
zapewniają opiekę naszym uczniom w godzinach 6:30 – 17:00. Do dyspozycji uczniów są trzy sale
świetlicowe.
Do dyspozycji uczniów jest nowoczesna sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, nowa
pracownia komputerowa, pracownia językowa, szkolna biblioteka z bogatym księgozbiorem. Każda sala
lekcyjna wyposażona jest w multimedialną tablicę interaktywną.

Działający w szkole Samorząd Uczniowski dba o rozwijanie poczucia przynależności do
społeczności szkolnej, kultywuje i wzbogaca tradycję oraz zapewnia różnorodne formy aktywizacji
uczniów. Kolejną formą aktywności uczniowskiej jest prężnie działający Wolontariat. Bierzemy udział w
wielu akcjach charytatywnych, np. WOŚP, zbieramy karmę dla zwierząt znajdujących się w schroniskach,
organizujemy kiermasze.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje także stołówka szkolna. Nasza placówka jest wyposażona w
zaplecze kuchenne, posiłki przyrządzane są na miejscu, nad czym czuwają panie kucharki. Uczniowie
spożywają obiady w stołówce, które są smacznymi i pełnowartościowymi posiłkami. Najmłodsi
uczniowie klas I-III korzystają ze stołówki pod opieką nauczyciela.