Historia

Tak się zaczęło.

Pierwszy zapis w najstarszej kronice szkolnej: „Szkoła Podstawowa nr 78 otwiera swoje bramy po raz pierwszy 1 września 1959 r. Niestety nie została na czas wykończona, dlatego pod rusztowaniem młodzież i nauczyciele dostawali się do swoich klas. Wykończenie szkoły trwało do 15 grudnia 1959 r. Stan uczniów w dniu 15 września tego roku wynosił 950 osób. Klasy były przepełnione – przeciętnie 42 uczniów w klasie.”

Kto tu rządził?

Kierownicy i dyrektorzy placówki w minionych latach: Pierwszym kierownikiem szkoły został Edmund Okoń. Następnymi dyrektorami byli: Jadwiga Brzezińska, Bronisław Pasierb, Eugeniusz Szydełko, Helena Lachowicz, Anna Dudek, Teresa Piekarska, Michalina Samonek. Dyrektor Jolanta Kucharska sprawiła, że szkoła stała się „bajecznie kolorowa” – miła dla oka i duszy.

Z kart Kroniki Szkolnej

 • IX 1959 – inauguracja I roku szkolnego
 • V 1967 – uroczyste nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika
 • XI 1968 – powstanie Szczepu Harcerskiego „Ślężanie”
 • II 1973 – uroczyste obchody 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika
 • VI 1973 – przekazanie szkole sztandaru szkolnego z hasłem „Ojczyzna – jest to wielki zbiorowy obowiązek”
 • II 1974 – obchody Zakończenia Roku Kopernikowskiego
 • V 1976 – wręczenie Sztandaru harcerskiego Szczepowi „Ślężanie”
 • V 1977 – otwarcie pierwszej we Wrocławiu wzorcowej pracowni nauczania początkowego
 • V 1983 – otwarcie Izby Patrona Szkoły
  IV 1985 – udział we Fromborskich Konfrontacjach Poetycko-Muzycznych „Kopernik i jego dzieło” – uzyskanie I wyróżnienia
 • V 1985 – obchody 25-lecia szkoły
 • 1985 – otwarcie wzorcowego gabinetu geograficznego
 • II 1987 – udział przedstawicieli Samorządu Szkolnego w Dniach Astronomii i Astronautyki w Toruniu
  V 1989 – szkoła otrzymuje Honorową Odznakę Towarzystwa Miłośników Wrocławia za działalność dla rozwoju miasta Wrocławia
 • 1990 – obchody 30-lecia szkoły; spotkania absolwentów
 • 1992 – szkoła staje się „bajecznie kolorowa”(malowane były ilustracje z krainy baśni na ścianach, pracowni i w bibliotece szkolnej)
  1993 – otwarcie specjalistycznej sali komputerowej
 • 1994 – Szkoła otrzymuje sprzęt sportowy od Rady Osiedla „Ołbin”
 • XII 1994 – głodne dzieci otrzymują prezenty mikołajkowe od Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci
 • 1995 – obchody 35-lecia szkoły
 • 1996 – powstaje nowoczesna sala do gimnastyki korekcyjnej wyposażona w sprzęt do rehabilitacji; sponsorzy: dyrektor Zakładów Metalzbyt Stefan Kaszub i poseł Władysław Frasyniuk
  V 1996 – wizyta prezydenta Wrocławia w naszej szkole w związku z otwarciem pierwszej we Wrocławiu rampy dla rolkarzy
 • VI 1996 – przedstawicielki Samorządu Szkolnego naszej szkoły biorą udział w Forum Dzieci i Młodzieży podczas Sesji w Radzie Miejskiej Wrocławia
 • 1997 – powstaje szkolny sklepik „Żaczek”
 • 1998 – Uczniowie naszej szkoły przygotowują z udziałem aktorów, widowisko kukiełkowe prezentowane na pobliskich podwórkach
 • III 2000 – wizyta delegacji naszej szkoły u Prezydenta Wrocławia Bogdana Zdrojewskiego
 • 2000 – organizujemy po raz pierwszy Dzień Bułgarski w naszej szkole i międzyszkolny konkurs plastyczny Bułgarskie Nastroje; sponsorem szkoły zostaje Honorowy Konsul Republiki Bułgarii Jan Chorostkowski (ufundował 50 obiadów dla dzieci z najuboższych rodzin)
 • 2000 – otwarcie nowego, przestronnego pokoju nauczycielskiego
 • X 2001 – wizyta delegacji naszej szkoły u Prezydenta Wrocławia Stanisława Huskowskiego
 • XII 2001 – wizyta dzieci z zaprzyjaźnionej szkoły z Januszkowic koło Koźla; dzieci zaprezentowały Jasełka po Śląsku
 • 2002 – Tytuł Przyjaciela Szkoły dla p. Lidii Kuberskiej i p. Marcina Malcewicza.
 • 2003 – Ferie ze Strażą Miejską
 • 2003 – przystąpienie do ogólnopolskiego programu pod hasłem „Pij mleko, będziesz Wielki!”
 • IX 2005 – otwarcie nowo wyremontowanej sali gimnastycznej
 • 2007 – otwarcie nowoczesnej pracowni do nauczania języków obcych
 • 2007 – otwarcie Internetowego Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej
 • X 2009 – obchody 50-lecia szkoły; spotkania absolwentów
 • X 2019 – obchody 60-lecia szkoły; spotkania absolwentów i wizyta Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka